Wednesday, August 29, 2018

PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMBESTARIAN SEKOLAH BTPN KE PKGSelasa, 28 Ogos 2018 : Pemantauan Pelaksanaan Pembestarian Sekolah telah dijalankan bertempat di PKG Seri Dungun. Pemantauan yang dijalankan setiap tahun ini bertujuan untuk melihat dengan lebih dekat sejauh mana pelaksanaan Pemantauan Pembestarian Sekolah yang dijalankan oleh setiap PKG dan pematuhan kepada objektif kualiti dalam Sistem Pensijilan MS ISO 9001:2015. Pemantauan ini dikendalikan oleh En. Alhadi bin Yaali, Unit Pengurusan Strategik, BTPN Terengganu. Sesi pemantauan berjalan dengan lancar dan mencapai objektif yang dihasratkan.