Sunday, August 26, 2018

PERTANDINGAN PEMBANGUNAN APLIIKASI STEM (ANDROID) MySTEMapps Challenge 2018


Di bawah Inisiatif 49: pengukuhan Pendidikan STEM yang diterajui oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP), Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) akan menganjurkan Pertandingan Pembangunan APlikasi STEM, MySTEMapps Challenge 2018.

Pertandingan ini bertujuan untuk mencungkil bakat murid dalam industri pembangunan aplikasi dan menggalakkan penghasilan bahan kreatif melalui teknologi seiring dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 Anjakan 7 iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia dan juga dalam inisiatif Ketiga Digital Malaysia (DM) yang bercita-cita untuk memastikan bahawa semua belia Malaysia dilengkapi dengan kemahiran digital dan kecekapan yang diperlukan untuk tenaga kerja masa depan pada tahun 2020.

MySTEMapps Challenge 2018 terbuka kepada semua murid sekolah menengah Tingkatan 4. Pihak sekolah adalah digalakkan untuk menghantar penyertaan yang berupa satu (1) idea pembangunan aplikasi sebelum atau pada 18 September 2018 bagi pertandingan di peringkat kebangsaan yang akan di anjurkan oleh BTP pada bulan Oktober 2018.

#Garis Panduan Pertandingan