Monday, February 1, 2010

Fungsi Pusat Kegiatan Guru Paka

# Memantau, Menyelaras, Menilai dan Memberi Khidmat Bantu PSS dan Program Gerakan Membaca Di Sekolah.
# Memantau, Menyelaras, Menilai Dan Memberi Khidmat Bantu Pelaksanaan Program ICT Di Sekolah.
# Memberi Perkhidmatan Meja Bantuan Aras 1 Kepada Sekolah.
# Mengumpul Data Asas Teknologi Pendidikan Bagi Tujuan Penilaian Dan Pelaksanaan Dasar Teknologi Pendidikan.
# Menyediakan Bahan Sumber Pendidikan Dalam Pelbagai Media.
# Melaksana, Menyebar, Mempromosi Dan Menggalakkan Penggunaan Teknologi Pendidikan Di Sekolah.
# Mengendali Projek Inovasi PKG dan tugas-tugas sokongan serta keurusetiaan.