JKPA PKG

ORGANISASI JAWATANKUASA PERMUAFAKATAN AKTIVITI (JKPA)
PKG PAKA 2018-2019

MESYUARAT JKPA KALI PERTAMA 2018

 MESYUARAT JKPA KALI KE 2 2018

MESYUARAT JKPA KALI KE 3 2018