MISI

'' Pembangunan Kapasiti Dan Peningkatan Kualiti Pengurusan Intruksional Menerusi Pembudayaan Inovasi Teknologi Pendidikan ''